יום שני, 14 באוקטובר 2013השוו בין המעמדות השונים בצרפת לפני המהפכה:


מה ניתן ללמוד על חיי המעמד הגבוה מהעיצוב של ארמון וורסאי?

לעומת זאת, מה ניתן ללמוד על חיי המעמד הנמוך מן התמונות "מוכרת המים" "מוכרת האלכוהול" ו"מוכרת הצדפים" על חיי המעמד הנמוך?

יום שישי, 11 באוקטובר 2013

האם אתם מזהים חלוקה למעמדות גם בישראל של 2013? הסתכלו בתרשים הבא שהתפרסם בעיתון "דה מרקר":כיום, במרחק של שלוש שנים - האם אתם חושבים כי המחאה הצליחה?

צפו בסרטון הבא שצולם מול ביתו של שר האוצר יאיר לפיד במאי 2013:האם העובדה כי שנתיים אחרי תום המחאה החברתית עדיין מתקיימות הפגנות מעידה על הצלחת המחאה או על על כישלונה?